Intézmény neve: Arany János Általános Iskola
Címe: 3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.

Telefonszámok:

igazgató: 30/359-5941
igazgató helyettes: 30/461-5623
iroda: 30/461-9108

Email: sajovamosiiskolagmail.com

GPS: 48.183043, 20.828318

Igazgató: Dr. Pappné Nemes Katalin
Igazgatóhelyettes: Szekrényesné Földvári Éva

Évfolyam: 8 évfolyam
Osztály: 8 osztály
Tanulók száma: 166 fő

Foglalkoztatottak:

   16 főállású nevelő

 

   3 óraadó nevelő

 

   1 utazó nevelő

 

   Egyéb képzés: 

 

    Idegen nyelv: 3. osztálytól (2. osztálytól szakkör)

 

 

   Továbbtanulási arány: 100 %-os


Tárgyi feltételek:

   9 tanterem

 

   1 számítástechnikai terem

 

   4 csoportszoba(könyvtár, napközis terem,tornaszoba)

 

   2 tanári szoba

 

   1 igazgatói szoba

 

   1 iskolatitkári szoba

 

   1 tornaterem

 

    parkos udvar