ARANY JÁNOS (1817-1882)

Arany JánosArany János 1817. március 2-án született Bihar megyének ma Romániához tartozó, Nagyszalonta nevű községében. Apja, Arany György olyan családból származott, amely Bocskaitól kapta a nemességet, a hajdúk letelepítésekor. Arany János születésekor Arany György és Megyeri Sára már egyáltalán nem fiatal. János leánytestvére asszony, a többi gyerek pedig halott, amikor ő születik. Előrehaladott koruk s szegénységük miatt a szülők hamarosan rászorulnak fiuk támogatására. Tizennégy éves korában Arany segédtanítói állást szerzett. Keresményeiből félre tudott tenni annyit, hogy 1833 őszén beiratkozhatott a debreceni református kollégiumba. A második debreceni tanév a romantikus művészpályák esztendeje. Beállt színésznek, majd - amikor a debreceni társulat szétesett - vándorszínésznek.

Szalontára való visszaérkezése után lett parasztközössége értelmiségi vezetője, ügyintézője: segédtanító egy közeli helységben, majd "kis nótárius" (másodjegyző) szülőföldjén, az óriási faluban, Nagyszalontán. Helybeli feleséget választott: Ercsey Juliannát. A másodjegyzői állással kétszobás szolgálati lakás is járt: erre már lehetett családot alapítani.

Arany igazi autodidakta volt. Az a hatalmas klasszikus műveltség, amit másfél évtized alatt magába szívott, számára személyesebben, mélyebben és másként lett érzés- és ítéletformáló, személyiségformáló, mint akiknek az iskola éppen akkor divatos romantikus-liberális válogatása közvetítette.

A hatvanas évek elején egy sor változás következett be a költő életében. 1858-ban az Akadémia tagjává választotta. 1860 őszén elfogadta a Kisfaludy Társaság igazgatói tisztét, fölhagyott nagykőrösi tanári állásával és Pestre költözött. Arany nagy tervekkel érkezik Pestre. Rendkívül magas színvonalú folyóiratot szerkeszt Koszorú címmel. A szerkesztői munka megnöveli látókörét. A Kisfaludy Társaság igazgatójaként fáradhatatlanul szervezte a felolvasói üléseket, gondozta a kiadványokat. 1865-ben elfogadta az Akadémia jelölését a titkári posztra. A két évre tervezett hivatalvállalásból tizenkét esztendő lett. Ebben szerepet játszott a magánéletében őt ért csapássorozat, ami végképp emberkerülővé tette. Fölöslegesnek hitte a nemzeti költő szerepét a kiegyezést követően, hirtelen légüres térben találta magát, teljesen elszigetelődve. 1867-ben, a király megkoronázásakor a legmagasabb kitüntetéssel, a Szent István-rend keresztjével tüntették ki.

1877-ben újra megszólalt költőként. Immár magának szánta verseit - így született meg az Őszikék cím alatt összefoglalt ciklus, a híres "Kapcsos Könyv"-be bejegyzett lírai darabok, életképek és balladák páratlanul szép gyűjteménye. A versekből csak néhányat publikált Arany - azokat is úgy kellett kikönyörögniük tőle a lapszerkesztőknek - s nem fogadott el értük honoráriumot. 1879-ben több évtizedes küzdelmére tett pontot a Toldi-trilógia középső részének, a Toldi szerelmének befejezésével. Úgy érezte: nagyon megkésett vele; a közönség ízlése időközben nagyon megváltozhatott. A Toldi szerelmét saját költségén engedte csak kinyomtatni, kis példányszámban. Szerette volna más töredékeit is befejezéshez juttatni, 1881-ben a Csaba királyfi két énekével készült el, holott már évek óta olvasni se látott. Petőfi szobrának felavatására már nem mehetett el, 1882. október 22-én hunyt el. Öregkori vallomásai aggastyánt sejtetnek, holott csak 65. esztendejét töltötte be.

Intézmény neve: Arany János Általános Iskola
Címe: 3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.

Telefonszámok:

igazgató: 30/359-5941
igazgató helyettes: 30/461-5623
iroda: 30/463-9108

Email: sajovamosiiskolagmail.com

GPS: 48.183043, 20.828318

Igazgató: Dr. Pappné Nemes Katalin
Igazgatóhelyettes: Szekrényesné Földvári Éva

Évfolyam: 8 évfolyam
Osztály: 10 osztály
Tanulók száma: 200 fő

Foglalkoztatottak:

   18 főállású nevelő

 

   3 óraadó nevelő

 

   Egyéb képzés: 

 

    Idegen nyelv: 4. osztálytól (2. osztálytól szakkör)

 

 

   Továbbtanulási arány: 100 %-os


Tárgyi feltételek:

   11 tanterem

 

   1 számítástechnikai terem

 

   1 könyvtár

 

   2 tanári szoba

 

   1 igazgatói szoba

 

   1 igazgató helyettesi szoba

 

   1 tornaterem

 

   parkos udvar

 

Fogadó órák:

 

Igazgató  dr. Pappné Nemes Katalin  Kedd 16:00 -          
Igazgató helyettes Szekrényesné Földvári Éva  Péntek 15:00 - 16:00
 1/A. osztály  Csáki-Bodnár Judit Teréz Hétfő 11:40 - 12:25
 1/B. osztály Tóth Judit Ágnes  Hétfő 10:50 - 11:35
 2. osztály  Lengyel Andrásné Kedd 13:15 - 14:00
3/A. osztály   Firtkóné Pap Éva Szerda 10:50 - 11:35
 3/B. osztály  Fedorné Varga Andrea Péntek   9:55 - 10:40
 4. osztály  Garaminé Bodnár Zsuzsanna Csütörtök 12:25 - 13:10
5. osztály Domonkos Gábor Csütörtök 12:25 - 13:25
6. osztály Pruskóczkiné Berzi Klára Csütörtök 12:30 - 13:15
7. osztály Kendrovszkiné Takács Tímea Szerda   9:00 -   9:45
8. osztály Csáki Tamás Hétfő   9:55 - 10:40
  Berkiné Trajcsik Angéla Kedd 10:50 - 11:35
  Lukács Ágnes Szerda 12:30 - 13:15
  Szekeres Erika Kedd 10:50 - 11:35
  Szűcs Orsolya Margit Hétfő   9:00 -   9:45